Egzaminy językowe

W Centrum Języków Obcych i Tłumaczeń Point uzyskasz mocne przygotowanie do językowych egzaminów certyfikacyjnych. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie i kładziemy nacisk na te obszary wiedzy i umiejętności, które umożliwią zdanie egzaminu na jak najwyższym poziomie.

Prowadzimy kursy przygotowawcze do następujących egzaminów:

University of Cambridge ESOL Examinations

 • KET (Key English Test) – egzamin na podstawowym poziomie zaawansowania (A2). Jeżeli uczysz się angielskiego od niedawna i chcesz się sprawdzić, to jest egzamin dla Ciebie.
 • PET (Preliminary English Test) – egzamin na poziomie średniozaawansowanym (B1). Sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim w codziennych sytuacjach.
 • FCE (First Ceritificate in English) – egzamin na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym (B2). Najpopularniejszy egzamin z języka angielskiego w Polsce – dla osób, które pewnie posługują się językiem angielskim.
 • CAE (Certificate in Advanced English) – egzamin na poziomie zaawansowanym (C1).  Jeżeli bardzo dobra znajomość języka angielskiego potrzebna jest Ci w pracy lub na uczelni, to jest to egzamin dla Ciebie.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English) – egzamin na bardzo wysokim poziomie zaawansowania (C2).  Prestiżowy egzamin dla osób, które swobodnie posługują się językiem angielskim praktycznie w każdej sytuacji.

International English Language Testing System

IELTS ocenia umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych. Spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking). IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym. Po egzaminie otrzymujesz wynik punktowy od 1-9.

 • Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
 • General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Educational Testing Service

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych, na których językiem wykładowym jest angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Po upływie tego czasu są one usuwane z oficjalnej bazy danych. Uczelnie wyższe zwykle biorą pod uwagę tylko ostatni wynik.
 • TOEIC (Test of English for International Communication)
  Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. Nowa, udoskonalona wersja egzaminu TOEIC, wprowadzona w Polsce w 2008 roku, pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne mierzenie kompetencji językowych w kontekście pracy zawodowej i życia osób dorosłych.
  Moduł Speaking & Writing egzaminu TOEIC to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC, zdawany w całości na komputerze i przeznaczony do testowania poziomu zaawansowania w mówieniu i pisaniu w języku angielskim w pracy. Speaking & Writing to uzupełnienie TOEIC Listening & Reading, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.
  TOEIC Bridge™ to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego. Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 (wg skali CEF). Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować do dalszego rozwijania umiejętności. Bridge to międzynarodowo uznany certyfikat oraz jeden ze sposobów na przygotowanie do egzaminu TOEIC.

The European Language Certificates

Egzaminy TELC przygotowane są na podstawie opisu kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy.  Zgodnie z tymi wytycznymi, umiejętności posługiwania się językiem obcym oceniane są na sześciu poziomach: A1, A2, B1, B2, C1, C2 – gdzie poziom A1 jest najniższy, a C2 najwyższy.Certyfikat TELC honorowany jest w wielu instytucjach na terenie Unii Europejskiej. Potwierdza on znajomość języka obcego na danym poziomie, co jest pomocne w staraniu się o pracę czy ubieganiu się o miejsce na studiach. Musisz uzyskać 60% punktów by egzamin był zdany.

Pearson Edexcel

 • PTE (Pearson Test of English) General umożliwia ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe. Skierowany jest do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages – ESOL). Egzaminy składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. PTE General mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages.
 • PTE (Pearson Test of English) Young Learners przeprowadzane są na czterech poziomach trudności i zostały stworzone, aby motywować dzieci do nauki angielskiego już od pierwszych spotkań z tym językiem. Celem egzaminu jest sprawdzenie zdolności uczniów do posługiwania się językiem w sposób komunikatywny, a nie sprawdzenie ich wiedzy na temat systemu języka. Na wszystkich poziomach u uczniów sprawdza się ich zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka. Egzamin składa się również z części ustnej, w czasie której dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie.

W zależności od naboru zajęcia odbywają się w grupach lub mają postać zajęć indywidualnych.