YMCA

Aktywnie współpracujemy z Young Men’s Chrisian Association – YMCA w Polsce, Słowacji oraz Litwie. Współorganizujemy międzynarodowe multikulturowe wymiany młodzieży, wyjazdy projektowe oraz działalność kulturalną na miejscu. Podczas wymian uczestnicy mają okazję poznać inne kultury, tradycje, zwyczaje, kuchnie oraz podszlifować język angielski, który jest podstawowym narzędziem komunikacyjnym. Uczestnicy mogą również zaprezentować swoje zainteresowania oraz podzielić się nimi, poznać ciekawe osoby, które poświęciły swoje życie pomocy innym, żyją nieszablonowo oraz poszukują sposobów na wprowadzenie pozytywnych zmian w środowisku lokalnym. Oprócz tego, podczas wymian uczestnicy przygotowują projekty, bannery, ulotki promujące, relacje fotograficzne, występy i przedstawienia. Zwiedzają inne miasta, poznają ciekawe miejsca i zabytki. Nazwiązują współpracę z organizacjami rządowymi, odwiedzają lokalne władze i zapraszają przedstawicieli na spotkania z grupami projektowymi.

Jednym z pierwszych naszych projektów była wymiana młodzieży ze słowacką YMCA w Nitrze, której tematem była niezależność młodych ludzi. Podczas niego uczestnicy mieli zadanie przedstawić swoją wizję niezależności, pracować w grupach fokusowych, nawiązywać współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz spotkać z lokalnymi władzami.

W 2013 roku wraz z młodzieżą z naszego Centrum braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu YMCA Love to Live w Pradze. Wzięło w nim udział ponad 5 tysięcy członków YMCA z całego świata. Festiwal odbywa się raz na 5 lat i ma na celu skupienie osób zaangażowanych w pracę w YMCA, rozwój społeczności lokalnych i pomoc i rozwijanie zainteresowań młodzieży. Podczas naszej tygodniowej wizyty braliśmy udział w warsztatach i szkoleniach oraz wymieniliśmy się dośwaidczeniami z organizacjami z innych krajów.

Prowadzimy aktywną współpracę z Międzynarodowym Ośrodkiem Integracji Młodzieży Pilica YMCA w Kurnędzu, gdzie odbyła się wymiana młodzieży z Litwy. W trakcie tego projektu uczestnicy wymienili się doświadczeniami związanymi z zainteresowaniami, którymi są media społecznościowe, blogowanie, relacjonowanie wydarzeń ważnych dla młodzieży. Projekt, który został objęty patronatem burmistrza Sulejowa, pana Wojciecha Ostrowskiego, cieszył się ogromnym zainteresowaniem lokalnych mediów – byliśmy w gazecie, wiadomościach internetowych i TVP info. Projekt zakończyliśmy grą miejską, przeprowadzoną na Podklasztorzu i okolicach.