Kursy dla młodzieży

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych – liceum i technikum na zajęciach w CJOT Point otrzymują solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Kładziemy nacisk na komunikację i rozwój bazy słownictwa z różnych dziedzin nauki zgodnie z sylabusem maturalnym MEN.

Na zajęciach kursanci rozwijają wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Poznają zagadnienia kulturowe krajów obszaru anglojęzycznego oraz zaawansowane struktury gramatyczno-leksykalne.