Metody nauczania

Metodyka nauczania opiera się na najnowocześniejszych założeniach metodyczno – dydaktycznych. To metoda komunikacyjna, pozwalająca na możliwie szybkie rozpoczęcie komunikacji w języku obcym. Jest realizowana w oparciu o oryginalne, najnowsze podręczniki brytyjskie. Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcji, czyli mówią, piszą, czytają i słuchają w obcym języku.

Nieodłącznym elementem nauczania w naszej firmie jest wykorzystanie materiałów audio i video, których zadaniem jest przybliżenie uczniom realiów językowych charakterystycznych dla krajów anglojęzycznych.

Wiele materiałów dydaktycznych stanowią “dokumenty autentyczne” (wycinki prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, listy, formularze urzędowe) pozwalające na rzeczywistą konfrontację uczniów z językiem pisanym i mówionym, związanym z kulturą i tradycją danego kraju.

Priorytetową metodą nauczania jest metoda komunikatywna motywująca do szeregu interakcji między uczniami oraz umożliwiająca komunikację z osobami, których językiem rodzimym jest nauczany język obcy (native speakers), jak również metoda kognitywna pobudzająca wszystkie procesy percepcyjne. Cenną cechą metod komunikatywnej i kognitywnej jest ich elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Tematyka zajęć dobierana jest więc pod kątem zainteresowań grupy.

Motywujemy naszych uczniów poprzez systematyczne ocenianie ich postępów w nauce, użycie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz ciekawych materiałów dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

W Centrum Języków Obcych i Tłumaczeń Point to właśnie uczeń jest najważniejszy.