Szkoły

Współpracujemy ze wieloma szkołami państwowymi powiatu piotrkowskiego prowadząc w nich dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Uzupełniamy program szkolny dodatkowymi treściami, rozbudowujemy słownicwo, gramy i śpiewamy. Robimy to, na co z reguły nie ma czasu podczas zajęć lekcyjnych w szkole.

Organizujemy spotkania z młodzieżą na temat możliwości uczestnictwa w projektach międzynarodowych i wymianach oraz organizacji pozarządowych takich jak YMCA Polska.

Współorganizujemy konkursy gramatyczno-leksykalne z elementami kultury z języka angielskiego oraz sponsorujemy nagrody dla laureatów.

Uczniowie naszego Centrum uczestniczą w programach wymiany pocztówek i pozdrowień z innymi szkołami prywatnymi i państwowymi.