Kursy dla dzieci

Zajęcia dla dzieci młodszych trwają 45 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu. Mają one formę zabawy, poprzez którą dzieci poznają język w sposób komunikatywny. Uczniowie bawią się i uczą śpiewając piosenki oraz biorąc udział w grach komunikacyjno ruchowych.
Dodatkowo, naukę umilają wesołe pacynki Norton i Bella.

Dzieci starsze poznają gramatykę, bardziej złożone struktury oraz trudniejsze słownictwo. Zajęcia te trwają 60 lub 90 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Program nauczania uczniów szkół podstawowych jest zgodny z założeniami nowej podstawy programowej.