Publikacje

In English for Care Assistants to książka dla przygotowujących się do wyjazdu do pracy do Wielkiej Brytanii i Irlandii w charakterze opiekuna medycznego.

Stanowi nieocenioną pomoc jako materiał english for care assistantsdodatkowy w intensywnych, kierunkowych kursach językowych.

Do książki dołączona jest płyta Audio CD z przykładowymi dialogami i ćwiczeniami.

Założenia książki:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce językowe,
 • zapoznanie uczestników ze słownictwem związanym z opieką,
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • nauka pisania Curriculum Vitae według wzoru Europass,
 • nauka pisania podania o pracę.

 

Książka podzielona jest na 7 modułów:

 1. Pronunciation
 2. Body and health
 3. Communication
 4. The interview
 5. Writing a formal letter
 6. Europass
 7. Mini dictionary

Książka została wydana przy udziale Instytutu Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości nakładem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Autorzy: Rafał Ciupiński, Katarzyna Michalik (Audio CD)