Organizacja roku

Rok szkolny w Centrum Języków Obcych i Tłumaczeń Point podzielony jest na dwa semestry. I semestr kończy się testem śródrocznym, a II testem końcowym.

Na koniec kursu uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie.

Ilość zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb grupy. W trakcie tygodnia grupa może mieć:

  • 2 godziny zajęć po 45 min. (2×1)
  • 2 godziny zajęć po 60 min. (2×1)
  • 4 godziny zajęć po 45 min. (2×2)

Kurs 2×2 obejmuje 120 godzin – 60 godzin w semestrze. Kursy 2×1 obejmują 60 godzin – 30 godzin w semestrze.

Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i matury trwają do kwietnia i obejmują 110 godzin.

Częstotliwość zajęć indywidualnych dostosowana jest do potrzeb i wymagań klienta.